دوشنبه، مصاف دوستانه پرسپوليس و برق شيراز
 
    » مشروح

دوشنبه، مصاف دوستانه پرسپوليس و برق شيراز
دوشنبه، مصاف دوستانه پرسپوليس و برق شيراز

ديدار با پرسپوليس بعد از افطار و در ورزشگاه درفشي فر برگزار خواهد شد.تيم پرسپوليس در غياب ملي پوشان خود روز دوشنبه ديداري دوستانه را با برق شيراز برگزار مي کند. به نقل از گل برق شيراز که با خريد امتياز استيل آذين به دسته اول برگشته از روز شنبه اردويي يک هفته اي را در کردان کرج برگزار مي کند و طي آن بازي هاي دوستانه اي در دستور کار اصغر شرفي سرمربي اين تيم قرار دارد. ديدار با پرسپوليس بعد از افطار و در ورزشگاه درفشي فر برگزار خواهد شد.

www.ikaroos.com» تاریخ انتشار : 1391/5/19
 
نظرات

logo-samandehi