» مشروح

دختر جوان تهرانی، قربانی اسید پاشی یک مرد غریبه!

مرد غريبه‌اي كه با تعقيب يك دختر جوان در خيابان، با پرتاب بطري حاوي اسيد او را زخمي كرده است، تحت تعقيب پليس قرار گرفت.
چند روز پيش دختري جوان با حضور در شعبه چهارم بازپرسي دادسراي ناحيه دو تهران عليه مردي به اتهام اسيدپاشي شكايت كرد.
شاكي گفت: روز حادثه در يكي از محله‌هاي شمال غرب تهران در مسير بازگشت به خانه در ايستگاه اتوبوس متوجه شدم مرد غريبه‌اي سايه به سايه مرا تعقيب مي‌كند.
وقتي به ايستگاه اتوبوس رسيدم به يكباره مردي كه در تعقيبم بود يك بطري به سمتم پرتاب كرد و با اصابت آن به كمرم احساس سوختن شديدي تمام بدنم را فراگرفت.

شاكي با اسيد سوخته بود
شاكي يادآور شد: در اين موقع مرد مهاجم به سمت ديگر خيابان دويد و فرار كرد. بسختي توانستم در تماس با خانواده‌ام از آنها كمك بخواهم. پدرم بلافاصله به محل حادثه آمد و مرا كه بي هوش در خيابان افتاده بودم به بيمارستان انتقال داد و پزشكان گفتند كمرم با اسيد سوخته است. مدتي در بيمارستان ماندم. اكنون نيز از مرد اسيدپاش شكايت دارم.
در پي اين شكايت، پرونده‌اي تشكيل و به پليس آگاهي ارسال شد. با چهره‌نگاري رايانه‌اي از متهم فراري، جستجو براي يافتن او و مشخص شدن انگيزه‌اش از اين اسيدپاشي آغاز شده است

 

 

جهت لیست کامل حوادث روز کلیک کنید      www.ikaroos.com
» تاریخ انتشار : 1391/5/28
 
نظرات

logo-samandehi